Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. - Vikartovce

Číslo subjektu 0042 Číslo v registri 33-70042 IČO 36485829 DIČ 2020020761 Adresa Hlavná 1002/147
059 19 Vikartovce
Telefón +421 52 7782723 WWW www.vias.sk E-mail vias@vias.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 10.10.2018 - 09.10.2024
Top