SLOVAK SOYA

Značka „Slovak Soya“ je registrovaná značka, štandardizovaná pre osivo, zber a spracovanie sóje na území Slovenska

Značka bude predmetom certifikácie a auditu na prítomnosť GMO, resp. na vylúčenie akejkoľvek kontaminácie GMO. Značka je určená pre právnický subjekt alebo fyzickú osobu, ktorej predmetom podnikania je okrem iného pestovanie hospodárskych plodín za účelom ich predaja do obchodnej siete, množenie osiva, resp. spracovanie sójových bôbov na výrobu krmív.

www.slovaksoya.sk

SLOVAK SOYA