VYROBENÉ BEZ POUŽITIA GMO

Registrovaná značka, štandardizovaná pre pokračovanie „Čistej línie bez použitia GMO.“

Značka je určená pre právnický subjekt alebo fyzickú osobu, ktorej predmetom podnikania je okrem iného obchodovanie s rastlinnými a živočíšnymi komoditami, spracovanie a výroba krmív a kŕmnych zmesí, chov hospodárskych zvierat pre potravinárske účely, spracovanie a produkcia mäsa, mlieka, vajec až po finálny potravinársky výrobok na pulte.

www.bezgmo.sk

BEZ GMO