Projekt

Čistá línia bez použitia GMO

O projekte

Projekt s názvom „Čistá línia bez použitia GMO“ bol prvýkrát predstavený odbornej verejnosti na krmivárskej konferencii organizovanej Spolkem pro komodity a krmiva v Brne v marci 2016 a následne na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Cieľom projektu je jedinečná možnosť využitia potenciálu Slovenskej republiky v sebestačnosti pestovania „GMO FREE“ sóje od osiva, cez pestovanie až po spracovanie sójových bôbov pre potreby domáceho krmivárskeho priemyslu. Následne sa uskutočnili spoločné pracovné stretnutia s predstaviteľmi MPRV SR, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) a Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou Slovenskej republiky (ŠVPS SR), ktorí privítali iniciatívu ZVKSOS ohľadne zabezpečenia bezpečnosti potravín vyrobených na Slovensku vylúčením vstupov kontaminovaných GMO.

Z pracovných stretnutí vzišla požiadavka na označovanie pre spracovateľský (rastlinná a živočíšna produkcia) a potravinársky priemysel (mlieko, mäso, vajcia), „Vyrobené bez použitia GMO.“

O NÁS Spoločnosť AgroCert s.r.o. vznikla v roku 2017. Založili ju záujmové združenie právnických osôb Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) spolu s firmou JACON s.r.o. Dôvodom jej vzniku bol projekt tzv. „Čistej línie bez použitia GMO“ a certifikácia registrovaných značiek „Slovak Soya“ a „Vyrobené bez použitia GMO.“ Jedná sa o inovatívny a jedinečný projekt zabezpečenia rastlinnej a živočíšnej produkcie pre krmivársky a potravinársky priemysel, tak povediac „z poľa na stôl,“ bez použitia geneticky modifikovaných organizmov – GMO FREE.

Top