TOMAK, s.r.o. - Podolínec

Číslo subjektu 0048 Číslo v registri 33-70048 IČO 31675981 DIČ 2020495928 Adresa Hliník 28
065 03 Podolínec
Telefón +421 905 868 550 E-mail tomaksro@gmail.com
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2023 - 31.12.2023
Top