Syráreň Havran, a.s. - Senica

Číslo subjektu 0116 Číslo v registri 532-20116 IČO 46475419 DIČ 2820015594 Adresa Priemyselná 1339
905 27 Senica
Telefón +421 34 6987120 WWW www.zahorackysyrhavran.sk E-mail sekretariat@syrarenhavran.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Spracovateľ živočíšnych produktov (HD-mlieko) Platnosť 01.05.2020 - 30.04.2022
Top