SPOLAGRO, s.r.o. - Šarišské Jastrabie

Číslo subjektu 0023 Číslo v registri 20-33-70023 IČO 36463051 DIČ 2020003953 Adresa 305
065 48 Šarišské Jastrabie
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca KZ (samovýrobca a skrmovateľ)
Chovateľ hospodárskych zvierat (HD)
Platnosť 20.06.2018 - 19.06.2021
Top