SLOVETRA, a.s. - Nové Mesto nad Váhom

Číslo subjektu 0119 Číslo v registri 21-43-40119 IČO 36319881 DIČ 2020183055 Adresa Priemyselná 1122/2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón +421 903 620 865 WWW www.slovetra.sk E-mail slovetra@slovetra.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca kŕmnych zmesí a obchodník s krmivom a kŕmnymi zmesami Platnosť 14.07.2021 - 13.07.2024
Top