Školský poľnohospodársky podnik, n. o. - Zemplínska Teplica

Číslo subjektu 0067 Číslo v registri 32345-80067 IČO 31256481 DIČ 2021710592 Adresa Hlavná 339
076 64 Zemplínska Teplica
Telefón +421 56 6796231 WWW www.sppno.sk E-mail sppno@slovanet.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (OŠ, HD, ovce, kozy) Platnosť 01.01.2019 - 05.12.2022
Top