Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. - Bratislava

Číslo subjektu 0008 Číslo v registri 43-10008 IČO 31354190 DIČ 2020315143 Adresa Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník, distribútor (krmivá a kŕmne zmesi) Platnosť 12.03.2018 - 11.03.2025
Top