SAATBAU Slovensko, s.r.o. - Trnava

Číslo subjektu 0021 Číslo v registri 40-20021 IČO 34142983 DIČ 2020394530 Adresa Priemyselná 9/A
917 01 Trnava
Telefón +421 33 534 56 42 WWW www.saatbau.com/sk/ E-mail slovensko@saatbau.com
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka SLOVAK SOYA Oblasť certifikácie Obchodník s osivom sóje Platnosť 04.04.2018 - 03.04.2019
Top