Roľnícke družstvo v Plavnici - Plavnica

Číslo subjektu 0022 Číslo v registri 33-70022 IČO 00204447 DIČ 2020525397 Adresa 415
065 45 Plavnica
Telefón +421 52 4393807 WWW www.rdplavnica.sk E-mail rdplavnica@slnet.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 22.06.2018 - 21.06.2024
Top