Roľnícke družstvo Petrova Ves - Petrova Ves

Číslo subjektu 0107 Číslo v registri 21-33-20107 IČO 00203521 DIČ 2020378239 Adresa
908 44 Petrova Ves
Telefón +421 34 6621461 WWW www.rdpves.sk E-mail rdpves@gmail.com
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výroba krmív a kŕmnych zmesí, chovateľ hospodárskych zvierat (OŠ, HD) Platnosť 01.03.2020 - 28.02.2023
Top