Roľnícke družstvo Bližina - Prietržka

Číslo subjektu 0101 Číslo v registri 33-20101 IČO 00614084 DIČ 2020378547 Adresa
908 49 Prietržka
Telefón +421 903 231522 E-mail rolnickedruzstvoblizina@stonline.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2020 - 30.12.2022
Top