PROCHEMA s.r.o. - Modra

Číslo subjektu 0058 Číslo v registri 42-10058 IČO 34133721 DIČ 2020361431 Adresa Karpatská 41
900 02 Modra
Telefón +421 33 6475452 WWW www.prochema.sk E-mail office@prochema.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník, distribútor (ostatné rastlinné komodity) Platnosť 05.11.2018 - 04.11.2021
Top