Poľnonákup TURIEC, a.s. - Martin

Číslo subjektu 0037 Číslo v registri 21-60037 IČO 31562353 DIČ 2020431831 Adresa Robotnícka 2
036 80 Martin
Telefón +421 43 4239591 WWW www.polnonakupturiec.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca krmív a KZ Platnosť 09.10.2018 - 08.10.2021
Top