POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. - Liptovský Mikuláš

Číslo subjektu 0043 Číslo v registri 21-60043 IČO 31562761 DIČ 2020428069 Adresa 1. mája 1849
031 04 Liptovský Mikuláš
Telefón +421 44 5522074 WWW www.polnonakup.sk E-mail polnonakup@polnonakup.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca krmív a kŕmnych zmesí Platnosť 01.12.2018 - 08.10.2024
Top