Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol - Údol

Číslo subjektu 0072 Číslo v registri 33-70072 IČO 00204455 DIČ 2020525243 Adresa
065 45 Údol
Telefón +421 907 856572 WWW www.pvodudol.sk E-mail pvodinfo@livenet.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 05.12.2021
Top