Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i - Párnica

Číslo subjektu 0112 Číslo v registri 33-60112 IČO 00191116 DIČ 2020424142 Adresa 176
026 01 Párnica
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 15.05.2020 - 14.05.2023
Top