Poľnohospodárske družstvo Sokolce - Sokolce

Číslo subjektu 0002 Číslo v registri 20-3123-30002 IČO 00193267 DIČ 2020398061 Adresa Roľnícka 64
946 17 Sokolce
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca krmív a kŕmnych zmesí, chovateľ hospodárskych zvierat (HYD, OŠ, HD) Platnosť 08.02.2018 - 07.02.2022
Top