Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch - Smrečany

Číslo subjektu 0070 Číslo v registri 33-60070 IČO 00195758 DIČ 2020427805 Adresa
032 05 Smrečany
Telefón +421 44 5586120 E-mail udolie@isternet.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 16.12.2022
Top