Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini - Sklabiňa

Číslo subjektu 0059 Číslo v registri 33-60059 IČO 00196851 DIČ 2020426991 Adresa 153
038 03 Sklabiňa
Telefón +421 905 299350 WWW www.pdsklabina.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.11.2018 - 31.10.2022
Top