Poľnohospodárske družstvo Radošovce - Radošovce

Číslo subjektu 0098 Číslo v registri 33-20098 IČO 00203629 DIČ 2020378481 Adresa 224
908 63 Radošovce
Telefón +421 34 6693125 E-mail pdradosovce@stonline.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.12.2019 - 22.09.2022
Top