Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice - Sedlice

Číslo subjektu 0079 Číslo v registri 20-334-424-70079 IČO 36444596 DIČ 2020005669 Adresa 294
082 43 Sedlice
Telefón +421 51 7782221
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca kŕmnych zmesí (samovýrobca), chovateľ hospodárskych zvierat (HD, ovce), obchodník (sója, ostatné rastlinné komodity, živočíšne produkty) Platnosť 05.12.2018 - 04.12.2022
Top