Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok - Kežmarok

Číslo subjektu 0064 Číslo v registri 33-70064 IČO 00199702 DIČ 2020515486 Adresa Nad traťou 1
060 01 Kežmarok
Telefón +421 52 4522781 WWW www.pdpkezmarok.sk E-mail pdpkez@pdpkezmarok.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 01.01.2025
Top