Poľnohospodárske družstvo Očová - Očová

Číslo subjektu 0053 Číslo v registri 33-50053 IČO 00209970 DIČ 2020474775 Adresa SNP 360/75
962 23 Očová
Telefón +421 45 5349073 WWW www.pdocova.sk E-mail pdocova@pdocova.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 13.11.2018 - 12.11.2022
Top