Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce - Mojmírovce

Číslo subjektu 0085 Číslo v registri 33-30085 IČO 00198536 DIČ 2020404947 Adresa Dolinská ul. 914/2
951 15 Mojmírovce
Telefón +421 37 7798314 WWW www.vinopdmojmirovce.sk E-mail sekretariat@pdmoj.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.08.2019 - 14.02.2024
Top