Poľnohospodárske družstvo Kolárovo - Kolárovo

Číslo subjektu 0094 Číslo v registri 201-31-51-30094 IČO 00193101 DIČ 2020398028 Adresa Krátka 2
946 03 Kolárovo
Telefón +421 35 7771511 E-mail pd@pdkolarovo.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca kŕmnych zmesí, chovateľ HZ (nosnice, HD), spracovateľ živočíšnych produktov (mäso, mlieko, vajcia) Platnosť 01.07.2019 - 06.02.2025
Top