Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma - Gemerská Poloma

Číslo subjektu 0075 Číslo v registri 33-80075 IČO 00202606 DIČ 2020500295 Adresa P. K. Hostinského 28
049 22 Gemerská Poloma
Telefón +421 58 7950113 E-mail p.d.gem.poloma@stonline.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 17.12.2021
Top