Poľnohospodárske družstvo - Lieskovec

Číslo subjektu 0109 Číslo v registri 3123-512345-50109 IČO 36036757 DIČ 2020068589 Adresa Hrádocká 2718
962 21 Lieskovec
Telefón +421 45 5370116 WWW www.pd-lieskovec.sk E-mail pdlieskovec01@stonline.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HYD, OŠ, HD).
Spracovateľ živočíšnych produktov (HYD: mäso, vajcia, OŠ: mäso, HD: mäso, mlieko, OVCE: mäso, mlieko, KOZY: mäso, mlieko )
Platnosť 01.03.2020 - 28.02.2023
Top