Novogal a.s. - Dvory nad Žitavou

Číslo subjektu 0014 Číslo v registri 31-5101-30014 IČO 00199567 DIČ 2020413054 Adresa Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad Žitavou
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ a spracovateľ hydiny (mäso, vajcia) Platnosť 26.06.2018 - Dôvod stiahnutia certifikácie

Spoločnosť momentálne nepracuje v systéme čistej línie bez použitia GMO.

Dátum stiahnutia certifikácie: 01.02.2022

Top