Novogal a.s. - Dvory nad Žitavou

Číslo subjektu 0014 Číslo v registri 31-5101-30014 IČO 00199567 DIČ 2020413054 Adresa Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad Žitavou
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ a spracovateľ hydiny (mäso, vajcia) Platnosť 26.06.2018 - 24.06.2022
Top