INTERAGROS, a. s. - Trnava

Číslo subjektu 0097 Číslo v registri 40123-20097 IČO 47681659 DIČ 2024074855 Adresa Piešťanská 3
917 01 Trnava
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník, distribútor: (osivo, sója, ostatné rastlinné komodity, krmivo a kŕmne zmesi) Platnosť 30.08.2019 - 29.08.2024
Top