Hybrav a.s. - Veľký Lapáš

Číslo subjektu 0078 Číslo v registri 31-30078 IČO 31429718 DIČ 2020409567 Adresa Dolné Obdokovce 702
951 04 Veľký Lapáš
Telefón +421 37 7879846 WWW www.hybrav.sk E-mail hybrav@hybrav.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HYD) Platnosť 25.04.2018 - 26.04.2022
Top