GEMERNÁKUP, a.s. - Rimavská Sobota

Číslo subjektu 0010 Číslo v registri 21-50010 IČO 31568297 DIČ 2020470848 Adresa Košická cesta
979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047 5522372 WWW www.gemernakup.trade.sk E-mail madarasz@gemernakup.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výrobca krmív a kŕmnych zmesí Platnosť 27.04.2018 - 26.04.2021 Upozornenie

Prevádzka výroby KZ momentálne (od 27.4.2018) nevyrába v statuse bez GMO.

Top