GEMERNÁKUP, a.s. - Rimavská Sobota

Číslo subjektu 0010 Číslo v registri 21-50010 IČO 31568297 DIČ 2020470848 Adresa Košická cesta
979 01 Rimavská Sobota
Telefón +421 47 5522372 WWW www.gemernakup.trade.sk E-mail madarasz@gemernakup.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Výroba krmív a kŕmnych zmesí Platnosť 17.04.2024 - 16.04.2025
Top