Duynie s.r.o. (Beuker, s.r.o.) - Boleráz

Číslo subjektu 0006 Číslo v registri 43-20006 IČO 36219533 DIČ 2020162683 Adresa
919 08 Boleráz
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník, distribútor (krmivá a kŕmne zemsi) Platnosť 22.02.2018 - Dôvod stiahnutia certifikácie

Spoločnosť momentálne nepracuje v systéme čistej línie bez použitia GMO.

Top