Bardejovská mliekareň I. s. r. o. - Bardejov

Číslo subjektu 0130 Číslo v registri 532-70130 IČO 36504351 DIČ 2021993270 Adresa Duklianska 1399
085 01 Bardejov
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Spracovateľ živočíšnych produktov (HD-mlieko) Platnosť 30.11.2021 - 29.11.2022
Top