Arimex Bratislava spol. s r. o. - Bratislava

Číslo subjektu 0118 Číslo v registri 401234-10118 IČO 31325076 DIČ 2020335581 Adresa Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Telefón +421 2 54774982 WWW www.arimex.sk E-mail arimex@arimex.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník s osivom, so sójou, s ostatnými rastlinnými komoditami, s krmivom a kŕmnymi zmesami a so živočíšnou produkciou Platnosť 23.04.2021 - 22.04.2022
Top