ALFA BIO s.r.o. - Banská Bystrica

Číslo subjektu 0089 Číslo v registri 60-50089 IČO 30223041 DIČ 2020451873 Adresa Kremnička 71
974 05 Banská Bystrica
Telefón +421 48 4161862 WWW www.lunter.com E-mail objednavky@alfabio.com
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Ostatná produkcia - spracovateľ rastlín (výroba rastlinných produktov) Platnosť 25.04.2019 - 24.04.2025
Top