ALASKA FOODS s.r.o. - Vajkovce

Číslo subjektu 0125 Číslo v registri 4-60-80125 IČO 47118971 DIČ 2023744613 Adresa 143
044 43 Vajkovce
Telefón +421 55 6986392 WWW www.alaska.sk E-mail info@alaska.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodná spoločnosť a spracovateľ rastlinnej produkcie Platnosť 22.10.2021 - 21.10.2022
Top