Agrovia, a.s. - Bratislava

Číslo subjektu 0106 Číslo v registri 33-20106 IČO 31427073 DIČ 2020396026 Adresa Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Telefón +421 915 790410 WWW Farma Horné Otrokovce
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.03.2020 - Dôvod stiahnutia certifikácie

Spoločnosť momentálne nepracuje v systéme čistej línie bez použitia GMO.

Top