Agromajetok, s.r.o. - Sučany

Číslo subjektu 0062 Číslo v registri 33-60062 IČO 36002526 DIČ 2020427486 Adresa 1259
038 52 Sučany
Telefón +421 43 4293175 E-mail agromajetok@agromajetok.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 01.01.2025
Top