AGRO TAMI, a.s. - Nitra

Číslo subjektu 0086 Číslo v registri 532-30086 IČO 36467430 DIČ 2020021641 Adresa Cabajská 10
950 22 Nitra
Telefón +421 37 6925314 WWW www.agrotami.sk E-mail info@agrotami.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Spracovateľ živočíšnych produktov: (HD – mlieko) Platnosť 15.02.2019 - 14.02.2022
Top