AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. - Hniezdne

Číslo subjektu 0073 Číslo v registri 33-70073 IČO 36462179 DIČ 2020003931 Adresa 180
065 01 Hniezdne
Telefón +421 52 4321770 E-mail agrohniezdne@agrohniezdne.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Chovateľ hospodárskych zvierat (HD) Platnosť 01.01.2019 - 04.12.2021
Top