AGRO Divízia s.r.o. Selice - Selice

Číslo subjektu 0110 Číslo v registri 42-60-30110 IČO 36546712 DIČ 2020191074 Adresa Sovietskej armády 431
925 72 Selice
Telefón +421 31 7020425 WWW www.agro-divizia.sk E-mail agroselice@agro-divizia.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Pestovateľ a obchodník s agrokomoditami, spracovateľ rastlinnej produkcie. Platnosť 12.11.2019 - 11.11.2024
Top