AGREL s.r.o. - Prešov

Prevádzka: Johanna Vailanta 3060/7 913 11 Trenčianske Stankovce

Číslo subjektu 0114 Číslo v registri 42-70114 IČO 36335151 DIČ 2022338120 Adresa Strojnícka 14
080 06 Prešov
Telefón +421 32 6401311 WWW www.agrel.sk E-mail recepcia@agrel.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník s rastlinnými komoditami Platnosť 01.11.2020 - 31.10.2021
Top