DRU a.s. - Zvolen

Číslo subjektu 0137 Číslo v registri 42-60-50137 IČO 36033863 DIČ 2020068314 Adresa Strážska cesta 8700/6
960 01 Zvolen
Telefón +421 45 5308112 WWW www.dru.sk
Stav CERTIFIKOVANÝ Značka GMO FREE Oblasť certifikácie Obchodník a spracovateľ rastlinnej produkcie Platnosť 14.04.2022 - 13.04.2023
Top